fantastika

Tolkinove epske junakinje

Autor:

Kao i svaki književni žanr, epska fantastika nudi dosta likova sa kojima se možete identifikovati – ako ste muško. Stereotipni prikazi žena zamore ženske fanove već posle trećeg serijala knjiga: poistovetiti se sa ulogom „dame u nevolji“ nije lako, i većina takvih likova izaziva prevrtanje želuca. Retki primeri iz Tolkinovih romana pokazuju da žanru nisu neprirodne ili nesvojstvene inteligentne žene jakih i dobro razvijenih ličnosti, koje same ubijaju zmajeve, ili se pak združe sa njima. Pitamo se, onda – zašto ih nema više?

Čitaj još

Hulio Kortasar: fantastika svakodnevice

Autor:

Kršni Argentinac Hulio Kortasar stvarao je čuda na pisaćoj mašini u slavno doba takozvanog latinoameričkog buma – književnog procvata koji je svetu podario Borhesa, Markesa, Sabata i Ljosu. Veličanstveno ironičan, blistavo oštrouman, složen a razumljiv, Kortasar je sasvim nepravedno zapostavljen u odnosu na svoje savremenike.

Čitaj još