Psihofilija

Posao psihologa i psihijatara je da kopaju po ljudskom umu, a posao Kultur!Kokoške je da prenosi sve najgore što se tamo našlo – uključujući i mračnu istoriju ovih dobrohotnih naučnih disciplina.

Paraliza u snu: demonski prozor ka onostranom

Autor:

Oduzeto tijelo, preznojavanje, halucinacije, panika i neodložna smrt. Ne, nije u pitanju oktobarski ispitni rok, već nešto podjednako zastrašujuće – paraliza u snu. Naći ćete je na granici jave i sna, nauke i sujevjerja, stvarnosti i iluzije. Upoznajte se sa fenomenom koji već vijekovima očarava, zastrašuje i stvara urbane legende, a !Kokoška je pokušala da sazna da li iza njega stoje demoni, vanzemaljci, naš mozak ili nešto četvrto.

Čitaj još