Bitna ličnost: Anica Savić-Rebac

Jedna od najobrazovanijih žena u Srbiji svih vremena.

Anica Savić-Rebac

Anica Savić-Rebac

Poznata po:

Jedna od najobrazovanijih žena u Srbiji svih vremena. Pripadala samom vrhu intelektualnih krugova i van granica naše zemlje.Vodila prepisku i sa Tomasom Manom. U ,,Brankovom kolu’’ štampa svoj prevod Bajrona sa samo 12 godina. Klasičnu filologiju završila u Beču. Među prvim ženama članicama PEN kluba. Feministkinja, članica Internacionalne federacije univerzitetski obrazovanih žena.
1921. udaje se za Hasana Repca, tadašnjeg načelnika Ministarstva vera u Beogradu. Ubrzo je on sa tog mesta smenjen i zajedno odlaze u Skoplje, da šire ideju jugoslovenstva. 1932. je doktorirala je Filozofskom fakultetu u Beogradu sa i danas korisnom i u mnogo čemu neprevaziđenom disertacijom Predplatonska erotologija. Nadala se da će ona popuniti upražnjeno mesto na katedri za klasičnu filologiju, ali ne nailazi na topao doček. Umesto toga, dobija mesto u skopskoj gimnaziji, a predaje i po drugim mestima latinski, nemački, francuski i grčki. Po povratku u Beograd 1941. i ona i suprug su bez posla; ona dobija mesto u Četvrtoj ženskoj gimnaziji, ali je ubrzo premeštaju u Sarajevo. 1946. konačno postaje vanredni profesor na Filozofskom fakultetu. Kolege Miloš Đurić i Milan Budimir, naši inače veoma cenjeni klasičari, nisu se prema Anici Savić-Rebac odnosili sa dužnim poštovanjem –  zbog njenog pola, ili zbog slobode da se uda za čoveka druge vere, ili zbog političkih ubeđenja, ili tek zbog toga što su se osećali ugroženi  njenim ogromnim intelektualnim potencijalom. Za sve vreme rada na Fakultetu, radila je i u Antifašističkom frontu žena (AFŽ), Udruženju književnika i SANU i držala predavanja na Kolarcu. Nakon smrti muža izvršila je samoubistvo, ostaviviši iza sebe precizan testament i kratko, jednostavno objašnjenje svoje odluke.

Najvažnija dela

Antička estetika i nauka o književnosti, Predplatonska erotologija, Florentinske noći, Helenski vidici, Platonska i hrišćanska ljubav, zbirka pesama Večeri na moru…

Inspirativna vrednost

Anicu Savić-Rebac upoznala sam prvo preko priče o njenom životu i o njenoj smrti, koji su me impresionirali, ali sam je stvarno upoznala tek čitajući takva velika dela kao što su Predplatonska erotologija, Antička estetika i nauka o književnosti, Platonska i hrišćanska ljubav – ta dela su od mene napravila zaljubljenika u antiku i navela me da čeprkam i istražujem dublje i dalje. Anica Savić-Rebac me je neposredno naučila kako se razmišlja o književnosti i umetnosti u širokom kulturnoistorijskom kontekstu, kako se postavljaju pitanja, kako se daju odgovori i kako se svojim životom potvrđuju dostojanstvo i slobodoumnost koje dobro obrazovanje daje čoveku spremnom da mu se posveti. U čitaonici ponekad zamišljam da sedi preko puta mene – tad me je sramota da ne učim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *