smrt

Kako žaliti kao Viktorijanci

Autor:

Smrt je nezaobilazan deo ljudskog iskustva, i svako društvo u istoriji čovečanstva nalazilo je načina da se, kroz karakteristične obrede i običaje, sa njome suoči i preboli je. Međutim, u viktorijanskoj Engleskoj žaljenje je poprimilo zadivljujuće razmere, i bilo začinjeno nizom prilično morbidnih gestova.

Čitaj još

Najbolje mačke književnosti

Autor: i

Svetska literatura vrvi od mačaka: ludih, prezrivih, promućurnih, prokletih i uopšte zastrašujućih. Na Internetu je mačja simpatična sociopatija postala siguran i neiscrpan izvor zabave; ali i pre nego što su klipovi mačaka koje obaraju čaše i sitnu decu postali deo kolektivne svesti, o njima su se pisali romani i proročki soneti.

Čitaj još