Fraktalna umetnost

Savršen spoj matematike i umetnosti izgleda psihodelično.

Pre nego što krenemo, šta je, uopšte, fraktal? Najjednostavnije rečeno: fraktali su strukture koje se ponavljaju, čiji delovi predstavljaju umanjene kopije celine. 

Posmatrajte kristale snežne pahuljice, razgranate krake pri bljesku munje, sitne repetativne liske paprati, jedinstvene šare na krznima životinja. Setite se mreže neuralnih ćelija dok odapinju električne impulse kroz mozak. Fraktalna struktura utkana je u sam materijal koji sačinjava naš svet.

Fraktalna umetnost je vrsta digitalne umetnosti koja se bavi vizuelnim predstavljanjem fraktala pomoću matematičkih formula. Različite formule prikazuju različite vrste fraktala: na svoj način, fraktalna umetnost nam omogućava da vidimo matematiku.  

Ova vrsta umetnosti koristi specijalizovane programe. Sve počinje unošenjem određene matematičke formule koja generiše željenu bazu. Zatim, umetnik na svoju ruku razrađuje formulu i njene funkcije, kreira dalje iteracije, rotacije, podešava u-decimalu-precizne parametre, eksperimentiše sa filterima, nakon čega sledi dodavanje boje. Fraktal može beskonačno da se ponavlja, manipuliše i nadograđuje po volji umetnika. Što je složenija formula, to je složeniji i fraktal.

 

Jedan različit znak, cifra, operator, promena trigonometrijske funkcije ili vrednosti iz formule mogu da transformišu čitavu kompoziciju slike. Kao i u nauci, i u umetnosti je najbolji pristup: kreativno eksperimentisanje. Lepota fraktalne umetnosti ogleda se u njenoj kompleksnosti, upečatljivosti, ali i neizostavnoj maštovitosti i strpljenju. A možda samo volite da gledate psihodelične boje i oblike. Za svakoga po nešto.

U skorije vreme, pojavili su se i takozvani 3D fraktali. Ovde već umetnik preuzima i ulogu istraživača– on ,,uranja” u sopstvenu kreaciju, ispituje sve njene varijacije, dimenzije i aspekte, kako bi otkrio taj dragoceni, drugačiji, posebni delić koji želi da prikaže na svojoj slici.

Put u središte fraktala

Od 80-ih godina kada se prvi put pojavila, fraktalna umetnost pozdravljena je na isti način kao i fotografija – sa skepsom i debatom. Kakva je to umetnost, napadaju kritičari, ako zahteva samo jedan klik dugmeta i mehanički aparat obavi sav posao? Ali to, kao što smo imali prilike da saznamo, nije sasvim tako. Iako se fraktalne slike prave uz pomoć računara, njih ne kreira sam računar. Bilo kojem digitalnom umetniku odgovarajući programi potrebni su koliko i odgovarajuće četkice slikaru. Veštine kombinovanja boja, definisanja oblika, eksperimentisanja sa perspektivom, estetskog prosuđivanja konačnog rezultata, zajedničke su poborniku fraktalne koliko i bilo koje druge vizuelne umetnosti.  Kod fraktalnog umetnika, ove veštine dopunjene su poznavanjem matematike i informatičkim baratanjem parametrima.

Ono što je najbitnije, međutim, jeste značenje koje umetnik pripisuje svom delu, emocije koje je pokušao da izrazi, misli koje je nastojao da pobudi kod posmatrača, i lični pečat koji je utisnuo u sliku. Ne, ljudskosti u fraktalnoj umetnosti uopšte ne manjka.

Kompletne galerije predstavljenih umetnika možete pogledati pod njihovim odgovarajućim imenima na sajtu www.deviantart.com . Još fraktala možete naći na stranici: http://www.fractal-recursions.com/

    1 komentar

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *