žaljenje

Kako žaliti kao Viktorijanci

Autor:

Smrt je nezaobilazan deo ljudskog iskustva, i svako društvo u istoriji čovečanstva nalazilo je načina da se, kroz karakteristične obrede i običaje, sa njome suoči i preboli je. Međutim, u viktorijanskoj Engleskoj žaljenje je poprimilo zadivljujuće razmere, i bilo začinjeno nizom prilično morbidnih gestova.

Čitaj još