Psihofilija

Posao psihologa i psihijatara je da kopaju po ljudskom umu, a posao Kultur!Kokoške je da prenosi sve najgore što se tamo našlo – uključujući i mračnu istoriju ovih dobrohotnih naučnih disciplina.